"Idolet"


Humorparaden 2/1993 (kr 19,90)
Dikt:
"Vi kneler for deg, O flekkede hund-
Du bærer den tapres stempel
Bakken du trår på er hellig grunn-
Vi skal bygge deg et tempel
For du har gjort en makeløs bragd-
Som fikk oss til å falle i staver
Derfor har vi lovsang til deg lagd-
Og vil overøse deg med gaver
Å hogge trær ned med sild-
Å gjøre en svenske soignert
er ingenting i forhold til-
Det du lenge har presentert
Det er derfor du vår hyllest får-
Og blir innlemmet i vår tro
Fordi du i alle disse år-
Har overlevd i selskap med Groo."

Moral:
"Det er altfor mange som bare tror på troen."


Sammendrag: [Kommer senere]

Mark Evanier: Yppersteskriver

Ekstra Historie: Diverse andre humorserier, inkludert Pyropatruljen, Astro Armstrong & Apen Aldrin

Kommentar: Serien i sort/hvitt.

Persongalleri: Groo, Rufferto.


English Summary:

Main story: The Idol (Epic Issue 58)

Short Story: Several other humor comics, including Buzz and Bell (#84,85,88), Smokehouse Five (#84,85)


[Back to Semic] [Humorparaden 1/1993] [Humorparaden 3/1993]
© The Norwegian Groo Page - http://groo.org - Ronny Hansen