"Den store helten"


Humorparaden 5/1994 (kr 19,90)
Dikt:
"Overalt blir folk revet med
av en fortelling som er skrevet ned
så snart en heltedåd blir kjent
venter alle på sagaen spent

Hvert ord legger folk på minnet
og tror det utvider sinnet
utrolig nok lar selv de vise
seg med letthet overbevise
men det er ikke alt som holder stikk,
det hele er jo sett med en dikters blikk

Og selv om Groo har hjerne som en hare
ville han aldri gått slik i baret
Ingen nedskrevet løgn, gammel eller ny
vil hans tykke hode finne ly
Alle falsknerier er dømt ned og nord
hos en som ikke kan lese et ord."

Moral:
"Selv når ord er sanne,
snakker de ikke alltid sant."


Sammendrag: [Kommer senere]

Mark Evanier: Modell

Ekstra Historie: Diverse andre humorserier

Kommentar: Serien i sort/hvitt.

Persongalleri: Groo, Rufferto, Skriver, Veveren.


English Summary:

Main story: The Greatest Hero (Epic Issue 70)

Short Story: Several other humor comics


[Back to Semic] [Humorparaden 4/1994] [Humorparaden 6/1994]
© The Norwegian Groo Page - http://groo.org - Ronny Hansen