"Eiendoms-tuklere"


Humorparaden 6/1993 (kr 19,90)
Dikt:
"Skjul dine penger, lås dem ned-
når Pal og Drumm gjør sin entré.
Pal har alltid en snedig plan
for et usannsynlig ran.
han går gjerne over lik
for å bli veldig rik.
Pal går aldri den ærlige vei
Drumm er hans trofaste lakei.
Drumm er den eneste på vår klode
som har muskler i sitt hode
de to er et djevelsk par.
holder alle folk for narr
ta imot et gratis råd
det er dagend gode dåd:
du er bare altfor dum
hvis du stoler på Pal og Drumm."

Moral:
"Du kan alltid kjøpe et nytt hus,
men et hjem er uvurderlig"


Sammendrag: [Kommer senere]

Mark Evanier: Ordkløver

Ekstra Historie: Rufferto + diverse andre humorserier

Kommentar: Serien i sort/hvitt. inneholder "finn ti-feil" quiz

Persongalleri: Drumm, Groo, Pal, Rufferto.


English Summary:

Main story: Real Estate Epic Issue 63)

Short Story: Rufferto + several other humor comics


[Back to Semic] [Humorparaden 5/1993] [Humorparaden 7/1993]
© The Norwegian Groo Page - http://groo.org - Ronny Hansen