"Våpenhandelen"


Groo Sverdsvingeren 4/1990 (kr 12,50)
Dikt:
"Hvem er det som elsker et durabelig slag?
hvem er det som ser forskjell på natt og dag?
hvem er det som blåser i hvem han kjenner-
slakter fiender i samme slengen som venner-
og gir søren i hvordan slagene ender?

Hvem er det som ingenting forstår?
hvem er det som ikke vet om han kommer eller går?
hvem er det som ikke kjenner ordet frykt?
fordi han ikke kan lese ord som er trykt?
hvem er det som tror at fem er resultatet av to+to?
idioten vi sikter til er selvsagt Groo!"

Moral:
"Når man handler med våpen, finns det ingen vinnere
-- bare tapere."


Sammendrag: [Kommer senere]

Mark Evanier: Oppsynsmann

Ekstra Historie: Vismannen. (Pyropatruljen, Astro Armstrong & Apen Aldrin)

Persongalleri: Drumm, Groo, Pal, Rufferto.


English Summary:

Main story: The Arms Deal (Epic Issue 31)

Short Story: The Sage, (Buzz and Bell, Smokehouse Five)


[Back to Semic] [Sverdsvingeren 3/1990] [Sverdsvingeren 5/1990]
© The Norwegian Groo Page - http://groo.org - Ronny Hansen